ติดต่อ นายทะเบียน พิเชษฐ โทร 08-00560056,08-00960096

ป้าย ฆ สามารถ เปลี่ยนเป็นป้ายม่วงไดัแล้วครับ